"O Agro" da TVG visitanos en obra: AS VANTAXES DA MADEIRA PARA UNHA ARQUITECTURA SUSTENTABLE

Recibimos a visita da TVG co seu programa de O Agro no restaurante de Antas de Ulla construido e aislado integramente en madeira. Falamos con eles das vantaxes de este sistema: sustentabilidade, eficiencia enerxetica, obras limpas e de baixo impacto ambiental e altas prestacions de confort interior.